آزاد کاری

Blog

 چگونه یک فریلنسر چالش‌ها را تبدیل به فرصت کند؟

در سال‌های اخیر با گسترش اینترنت و کسب و کارهای اینترنتی؛ سیاست‌های کاری دچار تغییر شده و گرایش متخصصان به فریلنسینگ و آزادکاری بیشتر شده است. شاید از منظر افرادی که درگیر زندگی کارمندی شده‌اند؛ فریلنسینگ (آزاد کاری) یک شغل رویایی و مطلوب باشد؛ چرا که دیگر نیاز نیست در ساعت مشخصی از خواب بیدار […]

چرا باید یک فریلنسر شوم؟

چرا باید فریلنسر یا آزاد کار بشوم؟

با گسترش استفاده از اینترنت، بازار کار فریلنسرها (آزادکارها) با روندی صعودی توسعه یافته است. نمودار رشد این بازار کار؛ با سرعت چشمگیری در حال افزایش است و منجر شده تا اصطلاحی به نام Economy Freelancer به معنی اقتصاد فریلنسرها شکل بگیرد و بخش قابل توجهی از بازار کار آمریکا را به خود اختصاص دهد. […]