فریلنسر

Blog

 چگونه یک فریلنسر چالش‌ها را تبدیل به فرصت کند؟

در سال‌های اخیر با گسترش اینترنت و کسب و کارهای اینترنتی؛ سیاست‌های کاری دچار تغییر شده و گرایش متخصصان به فریلنسینگ و آزادکاری بیشتر شده است. شاید از منظر افرادی که درگیر زندگی کارمندی شده‌اند؛ فریلنسینگ (آزاد کاری) یک شغل رویایی و مطلوب باشد؛ چرا که دیگر نیاز نیست در ساعت مشخصی از خواب بیدار […]