مزیت های فریلنسرینگ

Blog
چرا باید یک فریلنسر شوم؟

چرا باید فریلنسر یا آزاد کار بشوم؟

با گسترش استفاده از اینترنت، بازار کار فریلنسرها (آزادکارها) با روندی صعودی توسعه یافته است. نمودار رشد این بازار کار؛ با سرعت چشمگیری در حال افزایش است و منجر شده تا اصطلاحی به نام Economy Freelancer به معنی اقتصاد فریلنسرها شکل بگیرد و بخش قابل توجهی از بازار کار آمریکا را به خود اختصاص دهد. […]